Starka skäl att anlita en kunnig golvkonsult

Scenario exempel 1
I ett tidigt skede av ett golvprojekt kontaktas Golvkonsulterna som sakkunnig partner. En fördjupad och genomgripande diskussion hålls om krav på det färdiga golvet, genomförande samt budget och tidsram. Kanske är det ett extra slitstarkt golv som efterfrågas eller resistens mot starka kemikalier? Det viktigaste kravet kanske är ett halk-, damm- och underhållsfritt golv?
Golvkonsulterna presenterar, efter konklusion av diskussionen, en helhetslösning och föreslår samtidigt minst två passande golventreprenörer för genomförandet.

Scenario exempel 2
I ett skede då golvprojektet har startat upp och man stött på ett eller flera problem, som orsakar osäkerhet om hur resultatet kommer att bli, kontaktas Golvkonsulterna som sakkunnig och neutral partner. Man analyserar problemen och kartlägger eventuella felsatsningar, vilket kan innebära att ta ställning till om materialval och beläggningsmetoder är de bästa för att uppnå efterfrågat resultat. Därefter presenterar Golvkonsulterna förslag på eventuella korrigeringar.

Välkommen att kontakta oss!